Pengurusan sekolah dan PIBG

Home Posts Tagged "kpi 1"

kpi 1

,

Pada 20 Mei 2016 kami telah dijemput untuk mengadakan presentation di seminar dan pembengkelan kpi 1 dan kpi 2 oleh 3PIB2KL. Setelah menjadi pemerhati …