Pengurusan sekolah dan PIBG

Kad Pelajar

SHARE
, / 5444

Kad kami mempunyai HID seperti kad touch and go. Kad ini boleh digunakan untuk merekodkan kedatangan murid.

KAD5 KAD4 KAD3 KAD2 KAD1 KAD

Sekolah yang menempah kad kami akan diberikan peralatan kehadiran secara percuma. Bilangan pengimbas kad yang diberikan percuma mengikut jumlah murid di sekolah.

500 – 700 2 unit percuma

700 – 1000 4 unit percuma

1001 – 1400 5 unit percuma

1401 – 2000 6 unit percuma

2001 ke atas 7 unit percuma

Apa yang sekolah dapat?

  1. Peralatan percuma
  2. Aplikasi PEPATIH MySekolah cloud percuma
  3. Analisa-analisa kehadiran percuma termasuk notifikasi kehadiran kepada penjaga

Adakah ia menambah kerja guru?

Tidak. Kerana

  • Rekod kehadiran dimasukkan sendiri oleh murid dengan sentuh kad pada peralatan.
  • Notifikasi kepada penjaga secara auto sebaik sahaja murid menyentuh kad pada peralatan.
  • Notifikasi murid tidak hadir secara auto sebaik sahaja murid tidak hadir atau tidak menyentuh kad pada peralatan.
  • Rekod kedatangan murid akan dimasukkan secara auto oleh sistem ke dalam APDM.

Ini bermakna kerja-kerja guru berkenaan kehadiran hampir 0%, tidak perlu dilakukan

Syarat untuk menggunakan aplikasi kehadiran cloud adalah sekolah mempunyai talian internet yang boleh disambungkan kepada peralatan dengan menggunakan network cable

*Nota: Peralatan akan mula dihantar pada bulan februari 2016 secara berperingkat

Jika sekolah berminat sila isi borang di bawah dan kami akan hubungi anda

Kod Sekolah (diperlukan)

Emel

Nama (diperlukan)

No. HP (diperlukan)