Pengurusan sekolah dan PIBG

Home Posts Tagged "kehadiran murid terbaik"

kehadiran murid terbaik

,

PIBG dan sekolah boleh memberi galakkan kepada murid supaya hadir ke sekolah dan datang awal dengan memberi hadiah kepada murid-muridyang mempunyai kehadiran terbaik setiap …