Pengurusan sekolah dan PIBG

Graf kehadiran murid mengikut hari

SHARE
, / 1291

Laporan kehadiran murid mengikut hari penting untuk sekolah kenalpasti hari apa pelajar selalu ponteng atau hari apa yang mempunyai peratus kehadiran yang rendah.

Analisa ini dapat membantu pentadbir mengenalpas hari supaya dapat mengkaji mengapa pelajar tidak hadir pada hari tersebut. Dengan data ini pentadbir dapat mengatasi masalah ponteng

Lihat video di bawah untuk cara-cara melihat graf kehadiran mengikut hari