Pengurusan sekolah dan PIBG

Ringkasan kehadiran murid

SHARE
, / 1582

Ringkasan kehadiran murid harian akan memaparkan senarai kelas, guru kelas, jumlah murid, jumlah hadir, jumlah tidak hadir, jumlah tidak hadir mengikut kategori sebab tidak hadir seperti aktiviti sekolah, ancaman keselamatan, bencana alam, cuti sakit, urusan keluarga dan beberapa kategori berkaitan covid-19

Untuk membuka laporan ini, pengguna mestilah mempunyai peranan sebagai Admin, Guru disiplin atau PK HEM

  1. Buka aplikasi PEPATIH MySekolah di chrome dan klik pada menu ‘Kehadiran Murid‘ dan klik submenu ‘Laporan

2. Senarai laporan akan dikeluarkan di bahagian utama aplikasi. Klik pada ‘Ringkasan Kehadiran Harian

3. Skrol ke bawah. Borang pilihan tarihk laporan di paparkan. Pilih tarikh dan klik pada butang ‘Papar Laporan’

4. Ringkasan akan dipaparkan seperti dalam gambarajah di bawah.

5. Skrol ke bawah sehingga jumpa butang ‘Cetak‘ dan tekan butang ‘Cetak‘ untuk mencetak laporan.