Pengurusan sekolah dan PIBG

,

Profil murid membolehkan pengguna aplikasi melihat secara lengkap maklumat pelajar. Antara maklumat yang dipaparkan pada ketika ini adalah Nama Kelas Alamat Kehadiran (jumlah hadir, …

,

Kadangkala zon kawasan tempat tinggal pelajar menjadi salah satu faktor ketidakhadiran. Jika pentadbir dapat kenalpasti pelajar yang tinggal di kawasan tertentu sebagai penyumbang ketidakhadiran …

,

Ada ketika pentadbir perlukan analisa ketidakhadiran mengikut jantina. Ini bagi memudahkan pentadbir mengenalpasti faktor penyebab ketidakhadiran pelajar ke sekolah Untuk melihat graf ketidakhadiran mengikut …

,

Graf amat penting buat pentadbir dalam proses menyelesaikan masalah ketidakhadiran ke sekolah. Untuk melihat graf bar ketidakhadiran mengikut kaum harian perlu ada peranan admin, …

,

Waktu fleksibel adalah waktu bekerja terbaru yang di guna pakai oleh kakitangan kerajaan. Di sekolah, AKP dan beberapa jenis kakitangan yang lain telah menggunakan …

,

Pelbagai kaedah digunakan bagi menggalakkan pelajar menggunakan pusat sumber sekolah. Antaranya adalah dengan memberikan anugerah kepada pengguna pusat sumber terbanyak. Bagaimana ia berfungsi Terdapat …