Pengurusan sekolah dan PIBG

Graf ketidakhadiran mengikut jantina dalam aplikasi telefon pintar

SHARE
, / 1348

Ada ketika pentadbir perlukan analisa ketidakhadiran mengikut jantina. Ini bagi memudahkan pentadbir mengenalpasti faktor penyebab ketidakhadiran pelajar ke sekolah

Untuk melihat graf ketidakhadiran mengikut jantina. Pengguna perlu mempunyai peranan sebagai admin, Penolong Kanan HEM atau guru disiplin.

1. Buka aplikasi PEPATIH MySekolah telefon pintar

2. Skrol ke bahagian ‘Kehadiran Murid‘.

3. Tekan pada butang ‘Graf kehadiran‘.

4. Tekan pada ‘Ketidakhadiran mengikut jantina‘ seperti dalam gambarajah di bawah.

5. Graf mengikut jantina akan dipaparkan dan jika hendak melihat graf tarikh lain, tekan pada tarikh untuk tukar kepada tarikh yang dikehendaki.

6. Tekan pada kotak bar untuk melihat jumlah ketidakhadiran.