Pengurusan sekolah dan PIBG

Reset Kataluan Guru/Kakitangan

SHARE
, / 3229

Kini admin boleh reset katalaluan guru dan kakitangan.

  1. Buka menu ‘Kakitangan’ dan klik submenu ‘Senarai Kakitangan’

2. Senarai kakitangan akan dipaparkan. Klik ikon yang mempunyai lambang kunci seperti dalam bulatan biru dalam gambarajah di atas

3. Kotak pengesahan akan dipaparkan, Klik butang ‘OK’ untuk teruskan dan butan ‘Cancel’ untuk batalkan

4. Setelah proses reset katalaluan berjaya, sistem akan memaparkan kotak informasi ‘Reset katalaluan berjaya’