Pengurusan sekolah dan PIBG

Laporan kehadiran murid – Masa masuk dan keluar

SHARE
, / 2630

Di atas permintaan kebanyakan Kolej Vokasional yang inginkan laporan kehadiran murid yang terdiri dari masa masuk dan masa keluar

  1. Klik menu ‘Kehadiran murid‘ dan submenu ‘Laporan‘ seperti gambarajah di bawah

2. Senarai laporan bagi kehadiran murid akan dipaparkan di bahagian utama

3. Klik ‘Kehadiran Murid Mengikut Kelas‘ seperti gambarajah di atas

4. Pilihan laporan yang terdiri daripada Tarikh dan Kelas akan di paparkan di bawah senarai laporan

5. Pilih tarikh dan kelas dan tekan butang ‘Papar’

6. Laporan akan dipaparkan di bawah pilihan

7. Untuk mencetak laporan ini, skrol kebawah sehingga nampak butang cetak

8. Tekan butang ‘Cetak’

9. Pastikan pada bahagian ‘Options’, ‘Headers and footers’ tidak ditandakan