Pengurusan sekolah dan PIBG

Mencetak kehadiran pelajar bersama suhu

SHARE
, / 3442

Sekolah yang menggunakan kod QR menggantikan fingerprint boleh mencetak laporan kehadiran harian pelajar bersama suhu mengikut kelas

Laporan ini boleh dicetak oleh admin, pk hem, guru disiplin

  1. Log masuk ke dalam aplikasi PEPATIH MySekolah chrome
  2. Klik pada menu ‘Kehadiran Pelajar’ dan klik pada submenu ‘Laporan.

3. Senarai laporan akan dikeluarkan. Pilih laporan ‘Kehadiran Murid Mengikut Kelas’

4. Borang pilihan kelas dan tarikh dipaparkan di bawah senarai laporan. Pilih tarikh dan nama kelas dan tekan butang ‘Papar’

5. Laporan kehadiran murid akan dipaparkan di bawah borang pilihan bersama-sama dengan suhu pelajar.

6. Skrol ke bawah sehingga jumpa butang cetak. Dan tekan butang ‘Cetak’ untuk mencetak laporan