Pengurusan sekolah dan PIBG

Mendaftar pengawas sekolah

SHARE
, / 2178

Pengawas sekolah adalah di bawah guru disiplin sekolah. Untuk mendaftar pengawas, guru mestilah mempunyai peranan sebagai guru disiplin. Maklumat murid sebagai pengawas sekolah akan dapat dicetak dalam sijil murid dan markah kokurikulum akan dimasukkan di bahagian bonus.

Jika guru mempunyai peranan sebagai guru disiplin, guru akan dapat melihat submenu pengawas dalam menu disiplin seperti gambarajah di bawah

screen-shot-2016-09-28-at-5-24-40-pm

Klik pada menu pengawas dan guru akan dapat melihat senarai pengawas beserta kelas

screen-shot-2016-09-28-at-5-24-51-pm

Untuk mendaftar pengawas, klik pada butang ‘Daftar Pengawas Baru’

screen-shot-2016-09-28-at-5-25-06-pm

Pilihan senarai kelas akan dipaparkan, pilih kelas  dan klik butang ‘Papar’

screen-shot-2016-09-28-at-5-25-15-pm

Tandakan pada bahagian pengawas bagi murid yang menjadi pengawas

One Comment