Pengurusan sekolah dan PIBG

Merekodkan cap jari

SHARE
, / 1898
 1. Tekan butang OK untuk masuk ke menu
 2. screen-shot-2016-12-07-at-11-50-50-pm Gunakan anak panah kiri, kanan, atas dan bawah untuk bergerak dari satu menu ke satu menu.
 3. Tekan OK pada menu ‘Users’
 4. screen-shot-2016-12-07-at-11-51-11-pm Gunakan anak panah atas dan bawah. Pilih menu ‘All Users’
 5. screen-shot-2016-12-07-at-11-51-33-pm Masukkan id fingerprint sehingga nama staff yang ingin direkodkan cap jari keluar
 6. screen-shot-2016-12-07-at-11-52-25-pmTekan butang ‘OK’ untuk kemaskini user
 7. Pilih ‘Fingerprint’ dan tekan butang OK
 8. screen-shot-2016-12-07-at-11-52-30-pmGerakkan tanda merah menggunakan keypad kiri dan kanan untuk memilih jari. Jari yang selalu digunakan adalah jari telunjuk kiri dan kanan. Pastikan jari yang dipilih adalah jari telunjuk kanan iaitu nombor 6 dan sentuh jari di bahagian pengimbas cap jari sebanyak 3 kali
 9. screen-shot-2016-12-07-at-11-52-35-pm Indikator di bahagian kiri menunjukkan peratusan keberkesanan cap jari semasa diambil. Bahagian tengah menunjukkan imej cap jari dan di bahagian kanan mempunyai nombor 1,2 dan 3 menunjukkan berapa kali cap jari di imbas. Letakkan jari, angkat dan letak semula sehingga 3 kali
 10. screen-shot-2016-12-07-at-11-52-43-pm Jika proses merekodkan cap jari berjaya tanda ‘betul’ akan dipaparkan. Ulang semula proses dengan menggunakan jari yang lain. Jika cap jari mudah di baca oleh pengimbas, 2 jari selalunya digunakan iaitu telunjuk kiri dan kanan. Jika jari bermasalah semasa proses merekodkan cap jari, boleh diambil kesemua jari supaya apabila gagal merekodkan kehadiran menggunakan jari telunjuk kanan atau kiri, jari-jari lain boleh digunakan
 11. screen-shot-2016-12-08-at-12-06-44-am Setelah selesai merekodkan cap jari telunjuk kiri dan kanan, tekan butang ‘Esc’ sehingga keluar masa
 12. Uji cap jari dengan meletakkan jari, jika keluar tanda ‘Betul’ maka proses merekodkan cap jari berjaya. screen-shot-2016-12-08-at-12-06-59-am
 13. Jika keluar tanda ‘pangkah’ cuba beberapa kali kiri dan kanan sehingga berjaya. Jika gagal, rekodkan cap jari bagi jari yang lain screen-shot-2016-12-08-at-12-07-07-am

One Comment